Kecskemét vetélkedő „INDULJ EL EGY ÚTON...”

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 January 2014 12:11

I. forduló kérdései: Kecskemét földrajza, története, nevezetes épületei

 

1. Egy kis földrajz:

Játékunk elején ismerkedjünk Marosvásárhely földrajzi adottságaival! Tegyétek teljessé a szöveget a titkosírással írt szavak megfejtésével!

Kecskemét a Duna-Tisza közi ÁÁGHHKMOOST közepén, Budapest és Szeged között, a Kelet-Nyugat, illetve az Észak-Dél irányú fő közlekedési utak kereszteződésében helyezkedik el. Itt találkozik a várostól nyugatra húzódó aprólékosan tagolt felszínű, ABCKOORSSU homokterület és az M-5-ös számú főútvonaltól keletre húzódó HKMOOOS löszfelszín, e két fontos földrajzi ÁIJKST. Kevés a felszíni vízfolyás. Éghajlata szélsőségesen aádfilörSzz. Többször mértek -30 foknál hidegebbet, és nem ritka a 32-34 fokos hőség. A napsütéses órák sokévi átlaga 2025.

A Duna-Tisza közét, a mai CEEÉKKMST térségét természetföldrajzi viszonyai - történetírók szerint - már a honfoglalás után alkalmassá tették arra, hogy 200-300 fős népesség-tömörülések alakuljanak ki. A történelmi események folyamán - főképpen a AAÁÁÁJLRRSSTT - ezek a településképződmények elpusztultak, majd később egy részük a KKNOU betelepítésével éledt újra. Kecskemét, mivel fontos kereskedelmi út mellett feküdt, ÁdeMőSVz és vásározó hely lévén hamarabb kiemelkedett környezetéből, s 1368-ban már DÉIIKMNOPPTU, azaz városként említette Nagy AJLOS király egy oklevele.

Kulcs: Kecskemét = CEEÉKKMST

5 pont

2. Totó

1. Kecskemét a legderűsebb, legnapfényesebb magyar városok egyike. Az abszolút maximumot 1928. Július 17-én mérték. Melyik a helyes?

39,5 °C,

28 °C

31 °C

2. Az abszolút minimumot 1929. február 11-én és 1942. január 24-én mérték. Melyik a helyes?

- 20 °C

- 30 °C

- 32,3 °C

3. 1368-ban, Kecskemétet, már városként említi egy oklevél. Ki adta az oklevelet a városnak?

- Nagy Lajos király

- Erzsébet királyné

- Kossuth Lajos

4. Nagy mocsaras állóvíz volt. A jószágok itató- és delelőhelye is. A város mérnöke, Gyenes Mihály

csapoltatta le. Hol volt a Dellő-tó?

- Rávágy tér

- Piaristák tere

- Gyenes tér

5. “A kecskeméti városháza a százezres lakosságú mezőváros legismertebb épülete, a turisták által

leglátogatottabb műemléke. Építészeti értékei, reprezentatív nagytermének látványán túl, hangzó ház,

harangjátékkal fölszerelt, önmagára hangokkal, dallammal is figyelmet fölhívó középület.” Ki tervezte

az épületet?

- Lechner Ödön és Pártos Gyula

- Mende Valér

- Ybl Miklós

6. Híresek voltak a kecskeméti vásárok. Egyes vásárok több napig tartottak, és nem a belső vásártéren

zajlottak, hanem a városszéli vásárhelyen. Ma emlékoszlop idézi a nagy vásárok hangulatát. Ha a

városházától indulunk az útvonal a következő: Batthyány utca – Halasi út végig a vasút mellett –

Törökfái megálló – Fehér tó. Mit árultak ezeken a vásárokon?

- zöldségvásár

- állat és marhavásár

- gyümölcsvásár

7. A kecskeméti Szent Miklós-templom, más néven a Barátok temploma, vagy Ferences templom a város

katolikus hitéletének egyik központja, Kecskemét legrégebbi, ma is álló épülete. Milyen stílusban

kezdték építeni?

- barokk

- gótikus

- klasszicista

8. Zitterbarth János tervei alapján 1864 és 1868 között készült el az épület, mely a mór és a romantikus

stílus jegyeit is magán hordozta. A belső berendezéssel és díszítéssel 1871-ben végeztek. Milyen

épületről van szó?

- Katona József színház

- zsinagóga

- Szent Erzsébet templom

9. Kada Elek polgármestersége idején elkészült az impozáns „sugárút”, a Rákóczi út, melynek két oldalán 

többszintes épületek emelkednek mint:

- Cifrapalota

- Könyvtár

- Táblabíróság

10. Gróf Koháry István földesúr letelepíti Kecskeméten a piaristákat. Melyik évben?

- 1701

- 1714

- 1742

11. A Városháza dísztermében freskók láthatóak, melyek 1895 és 1897 között készültek a művész utolsó

világi alkotásaiként. A témaválasztást két dolog befolyásolta, az egyik az volt, hogy kapcsolodjon

Kecskeméthez, másrészt pedig szimbolizálja az ország 1000 éves fennállását. Ki a freskók alkotója?

- Kocsis Pál

- Székely Bertalan

- Hornyik János

12. Az épület legfőbb jellemzői: a homlokzati falsík színes majolika díszítése, melynél a népművészeti

motívumkincs dominál, a kétemeletes homlokzatnak a hullámvonalú lezárása, a díszes kiképzésű,

magas tető. A mázas homlokzatdíszeket és a tetőcserepeket itt is – mint a Városházánál is – a Zsolnay

porcelángyár készítette. Melyik épületről van szó?

- Városháza

- Ifjúsági Otthon

- Cifrapalota

13. Milyen rendezvénynek adott helyet Kecskemét város 1934. júl. 21-29. között

- Hírős Hét

- Idéglenes Nemzeti Tanácskozás

- Kodály Zoltán gyermekkórus koncert

14. Polgármestersége alatt épült fel a színház és a városháza. Ki a korabeli polgármester?

- Kada Elek

- Lestár Péter

- Tóth László

15. 1911-es földrengés után, a funkcióját vesztett zsinagógát az ő tervei szerint újították fel. Ybl díjjal és

megyei művészeti díjjal tüntették ki. "A főtéren a toronykoszorút szeretem és csodálom. Ezek a

messzi égi toronyujjak köszöntenek először, amikor érkezem, és intenek búcsút, amikor távozom" Ki

írta,

- Móricz Zsigmond

- Kandó Kálmán

- Kerényi József

15x5 = 75 pont

3. Tudod-e?

1. A Városháza dísztermében két freskó található. Mit ábrázolnak?

2. A Városháza dísztermében az ablakkal és ajtóval tagolt másik két falfelületre történelmünk nagy

egyéniségeinek álló alakos ábrázolásai kerültek. Kik ők?

3. Városháza homlokzatán látható 37 harang hány dallamot tud játszani?

4. Kinek állították az „Éneklő lány” szobrot?

10+10+5+5= 20 pont

4. Kecskemét szülöttjei

… Zoltán, zeneszerző, zenetudós, zeneoktató, népzenekutató 1882-1967

József, a magyar drámairodalom kiemelkedő alakja 1791-1830

László, első magyar hivatásos színtársulat vezetője 1762-1814.

Pál, szőlőnemesítő 18841967

4 pont

5. Kakukktojás?

1. Melyik szobor nem Kecskemétet dicséri?

Úszó nők, Kossuth Lajos szobor, Éneklő lány szobor, Brassai szobor.

2. Melyik épület nem Kecskeméten áll?

Cifrapalota, Ifjúsági Otthon, Bazilika, Városháza.

3. 1895 –1897 –ben a régi utcák lebontásával, kinyitják a sugárutat, a mai Rákóczi utat. Kada Elek kezdi meg a Rákóczi út beépítését. Melyik épület nem ezen a környéken áll?

Cifrapalota, Úrikaszinó, a Törvényszék palotája, Barátok temploma, a Városi mozi.

3 pont

6. Melyik kecskemétii épületeket ábrázolják a képek?

  

3 pont

7. Készítsétek el és küldjétek be Kecskemét címerét szabadon választott technikával A/4-es méretben!

Beküldés postai cím: Náznán B. Olga, 540344 Tirgu-Mures, B-dul Pandurilor nr. 6. (személyesen vagy postai úton – nem ajánlott levél ként), a megadott határidőig és a levélben legyen feltüntetve a csapat neve, tagjainak neve és elérhetősége.

5 pont

Összesen: 115 pont

Figyelem!

Az I. fordulón 115 pont érhető el.
Beküldési határidő: 2011. november 28. hétfő az < This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it > címre a csapatotok nevének, tagjainak neve és elérhetősége feltüntetésével.

Jó munkát kívánunk!

 
joomla templateinternet security reviews

HirlevélFotógaléria

Hírös Tánc ...
Image Detail
University template joomla by internet security review