"Ki tud többet Sárospatakról?" - Kérdések III forduló

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 January 2014 12:21

III. Oktatás, művelődés

1. Kik voltak a Patakhoz tartozó Olasziban már a 12. században letelepült hospesek?

Felelet: pont: 10

2. Ki, mikor és milyen dokumentumban erősítette meg a hospesek számára elődei által

megadott kiváltságokat?

Felelet: pont: 15

3. Az 1241-es tatárjárást követően, mely Patakot elkerülte, egy itt keltezett level arról tudósít,

hogy Magyarország és Európa védelmére kővárakat emelnek. Ki, kinek és melyik évben írta a

levelet?

Felelet : pont: 15

4. Soroljon fel három szerzetesrendet, melyeknek rendházuk volt Patakon a középkorban.

Felelet: pont: 15

5. Hol működött az első általunk is ismert plébániai iskola Patakon?

Felelet: pont: 10

6. Ki és mikor alapította a Sárospataki Református Iskolát?

Felelet: pont: 10

7. Ki volt Tolnai Dali Jánosnak, a pataki iskola puritanizmust hirdető és képviselő tanárának

helyi pártfogója?

Felelet: pont: 5

8. Patakra érkezése előtt Tolnai Dali János hosszabb időt töltött Angliában, leginkább

Londonban. Mettől meddig tartózkodott Angliában?

Felelet: pont: 10

9. Ki írta az Orbis Pictus és a Scola Ludus c. műveket?

Felelet: pont: 5

10. Kiknek a hívására érkezett Patakra a kor hires pedagógusa, és mettől meddig tartózkodott

itt?

Felelet: pont: 15

11. Debrecen, Gyulafehérvár és Marosvásárhely. Kiknek az útvonala volt ez?

Felelet: pont: 10

12. Comenius megreformálta a Pataki oktatást. Soroljatok fel hármat ezen reformok közül

Felelet: a.

b.

c. pont: 15

13. Kakukktojás. Ki nem illik a sorba?

Bessenyei György, Kazinczy Ferenc, Kazinczy Lajos, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor,

Tompa Mihály

Felelet: pont: 5

14. Költő, az 1848-49-es szabadságharc leverése után a nemzeti eszme ébrentartója, költő

társai buzdítója: “… fiaim, csak énekeljetek!” egykori pataki diák

Felelet: pont: 5

15. A marosvásárhelyi nagytemplom kántora, a pataki kollégium ének- és zenetanára, számtalan

vers megzenésítője, diákdalok szerzője. Ki Ő?

Felelet: pont: 5

16. Mi a címe Novák Sándor 19. századi kollégiumi ének tanár legismertebb szerzeményének?

Felelet: pont: 5

17. Az elmúlt századok során rengeteg anekdota született a Pataki diákság körében, illetve

róluk. Ezek több kötetben jelentek meg a 20. sz. elejétől. Mi a kötetek címe?

Felelet: pont: 5

18. A Pataki melodiárium zenei anyagát sokan használták forrásként. Többek között a 20. sz.

második felének egyik legnagyobb magyar zeneszerzője, akit a Pataki diákdalok I.-II. többszólamú

kórusmű megírására ihletett a melodiárium anyaga. Ki Ő?

Felelet: pont: 5

19. Mikor államosították a Református Kollégium gimnáziumát?

Felelet: pont: 5

20. Ma hányféle és milyen képzés zajlik a Kollégiumban?

Felelet: pont: 15

21. Hány gimnázium van ma Sárospatakon, s melyek ezek?

Felelet: pont: 10

22. Milyen felsőoktatási intézmény működik Patakon?

Felelet: pont: 10

23. Soroljatok fel minél több sárospataki intézményt, szervezetet, amelyek rendszeresen

foglalkoznak kiállítás szervezéssel. Szervezetenként 3 pont jár

Felelet:

pont: 30

24. A Művelődés Háza és Könyvtára díjat alapított, melyet a színházi bérletes előadások

legjobb női és férfi alakításáért a közönség szavazata alapján ítélnek oda évente.

Kiről nevezték el a díjat és mi köze az illetőnek Patakhoz?

Felelet: pont: 10

25. Az Újbástya Rendezvénycentrum kiállító termét egy nemrég elhunyt pataki festőművészről

nevezték el. Ki Ő?

Felelet: pont: 5

összes pontszám: 250

 
joomla templateinternet security reviews

HirlevélFotógaléria

Kiállitás
Image Detail
University template joomla by internet security review