"Ki tud többet Sárospatakról?" - Kérdések II forduló

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 January 2014 12:20

II. A város története

1. Mikor települt le a vidéken a magyarság?

Felelet: pont: 5

2. Ki volt az első birtokosa a vidéknek és kitől kapta a területet?

Felelet: pont:10

3. Mettől meddig terjedt a kapott birtok?

Felelet: pont: 5

4. Mikor lett Patak királyi birtok?

Felelet: pont: 5

5. Melyik királyunk szerzi meg Patakot Ketel leszármazottaitól? Hogy hívják az ő

feleségét, és felesége apját?

Felelet: pont: 20

6. Hol található a Honfoglalás utáni település legelső ismert épület maradványa,

mi volt ez és milyen célt szolgált?

Felelet: pont: 15

7. 1207 Csupán egy évszám, amihez egy eseményt és három nevet kérünk megadni.

Felelet: pont: 20

8. A két dátumhoz kérünk egy-egy eseményt megadni. 1231. nov. 17., 1235 Pünkösd

Felelet: pont: 20

9. 1429-1526-ig birtokolják Patakot. Melyik családról van szó?

Felelet: pont: 5

10. 1526 után Perényi Péter lesz Patak birtokosa. Hogyan jut a birtokhoz?

a. erővel elfoglalja

b. örökli

c. hozományul kapja

Felelet: pont: 5

11. Az alábbi felsorolásból mik fűződnek Perényi Péter nevéhez?

Vöröstorony, ágyúöntő ház, rotunda, templom átépítés, református iskola alapítása,

külső vár építése, Szent Erzsébet Ház építése,

Felelet: pont: 20

12. Mit őrzött Perényi Péter a fűzéri várában?

Felelet: pont: 5

13. Hogy hívták Perényi Gábor hitvesét?

Felelet: pont: 10

14. 1584. Karácsonya, Vártemplom. Mi zajlott itt, és kik voltak a részesei?

Felelet: pont: 15

15. Sárospatak jövőjét közel száz évre meghatározó esemény zajlik 1616-ba Patakon. Mi ez?

Felelet: pont: 10

16. 1620. Ismét házasságkötés helyszíne a pataki vár. Ki és kivel köt házasságot?

Felelet: pont: 10

17. Ki az a magasrangú államférfi, aki alig egy év után 1620-ban az esküvőre ismét

Sárospatakra látogat?

Felelet: pont: 10

18. Bethlen Gábor halála (1629) után ki követi Őt a fejedelmi székben? Aláhúzással

jelölje a helyes választ.

a. Bethlen István

b. I. Rákóczi György

c. Apafi Mihály

Helyes válasz: pont: 10

19. I. Rákóczi György telepítette le őket Patakon, Újkeresztény vallási közösségben

éltek, főleg kézművességgel foglalkoztak. Kik voltak Ők?

Felelet: pont: 10

20. Hol található a Bokályos ház és kinek a nevéhez kötődik?

Felelet: pont: 10

21. Mi történt a „Rózsa alatt”?

Felelet: pont: 10

22. I. Rákóczi Ferenc halála után felesége Zrínyi Ilona ismét férjhez megy. Kihez?

Felelet: pont: 10

23. Ki volt Szalontai György?

Felelet: pont: 10

24. Mi zajlott a pataki vár Öregpalotájában 1708. késő őszén?

Felelet: pont: 10

25. A szabadságharc bukása után kik birtokolták Patakot 1945-ig? Soroljatok fel

három családnevet.

Felelet: pont: 15

26. Mikor kapta vissza Patak a 18. század végén elvesztett városi rangját?

Felelet: pont: 5

27. Mi volt a pataki várban 1945-59-ig?

Felelet: pont: 5

28. Mi a közös az alábbi személyekben?

Pátzay Pál, Farkas Ferenc, Karinthy Ferenc, Medgyessy Ferenc, Örkény István,

Déry Tibor, Mácsay István, Sándor Frigyes,

Felelet: pont: 5

29. Soroljátok fel a Sárospatakon ma működő közép és felsőoktatási intézményeket

Helyes válaszonként 5 pont

Felelet:

pont: 25

30. Melyik évben avatták a Római Katolikus Plébánia templomot Bazilikává?

Felelet: pont: 5

Összes elérhető pontszám: 320

 
joomla templateinternet security reviews

HirlevélFotógaléria

Kiállitás
Image Detail
University template joomla by internet security review