Marosvásárhely-Kecskemét műveltségi vetélkedő III. forduló kérdései

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 January 2014 12:18

VÁSÁROZÁS

1. Kecskemét a Budapest-Szeged és a Duna-Tisza-közti homokhátság kereskedelmi útjainak kereszteződésénél alakult ki. Ezért a város már a középkorban vásártartási jogot szerzett. Hogy nevezték ezeket az országos vásárokat? Mikor (melyik hónap, melyik napján) tartották őket?

10x2 = 20 pont

2. Ki írta? "Mi mindent látni Kecskeméten/ Mílyet a világ nem terem! /Ázsiát-Amerikát járunk/ és minden itt van egy helyen."

10 pont

3."Különös, hogy aki elad, olyan kedves, mint a cseppentett méz, aki vesz, olyan szigorú, mint a detektív. Sehol se látni olyan előzékeny árusítókat, mint Kecskeméten. Ki írta és hol járt?

10 pont

4. Mit árultak a vásárokon? Sorolj fel minél több olyan árut, amelyet szekéren, vonattal külföldre is szállítottak!

árunként x 3 pont

RÉGI SZAVAK MAGYARÁZATA, NÉPSZOKÁSOK, NÉPVISELET

5. Az Alföldön is, akárcsak Erdélyben, régi kifejezések, szavak tarkítják nyelvünket. Írj le és magyarázz meg egy néhányat közűlük. szavanként

szavanként x 5 pont

6. Ismertess alföldi népszokásokat!

példánként x 10 pont

7. Nevezd meg és írd le az alföldi női és férfi népviselet néhány tartozékát!

2 x 10 pont

7.a. Viseletekkel készíts öltöztető babákat.

2 x 10 = 20 pont

SZŐLŐTERMESZTÉS, FILOXÉRA

8. Az alföldi szőlőtermesztés az ókorban kezdődött, de a csak a XVIII. sz. végén, Mária Terézia korában ölt nagyobb méreteket. Akkor, a túllegeltetés miatt "megindult futóhomok" megfogására, megkötésére szőlőt és gyümölcsfát telepítettek a Duna - Tisza - közére. "Szóló szőlő..." - folytasd a szólásmondást!

10 pont

9. A szőlő legnagyobb kártevője a filoxéra, amely - akárcsak a kolorádóbogár - Amerika "ajándéka". Magyarországon 1875-ben találtak rá először Pancsova (ma Szerbia) környékén. Írd le, mi a filoxéra és miért nem tudott a homoki szőlősökben nagy károkat okozni!

20 pont

10. Ki volt az a szőlészeti szakember, aki amerikai oltványok segítségével ezernél is több nemes szőlőfajtát hozott létre a Kecskemét és Nagykőrös közötti homokokon?

10 pont

KECSKEMÉT TÖRTÉNETÉNEK NÉHÁNY JELENTŐS ESEMÉNYE

11. HÁNYBAN TÖRTÉNT?

a. Nagy Lajos  idejéből való Kecskemét első írásos említése.

b. Elkészült a város legrégibb épülete, a Szt.Miklós (Barátok) templom.

c. Kodály Zoltán Psalmus hungaricus c. zenekari művét Kecskeméti Végh Mihály 55. zsoltára ihlette. Mikor írta Végh a zsoltárt?

d. Kecskemét felszabadulása a török uralom alól.

e. Nagy pestisjárvány, amelynek emlékére emelték a színház előtti Szentháromság oszlopot. Írd le a járvány és az oszlop felállításának időpontját is!

f. Ekkor született a Bánk bán szerzője.

g. Petőfi elemi iskolai tanuló a városban.

h. Petőfi ebben az évben januártól három hónapig színészeskedett Kecskeméten.

i. Jókai Mór az Ókollégium jogi fakultásának hallgatója.

j. Kossuth Lajos honvéd-toborzó beszéde Kecskeméten.

k. A Városháza Lestár Péter és Kada Elek  polgármester idejében épült.

l. A nagy földrengés a Városházát is megrongálta.

m. Az első  Kecskeméti Hírös Hét ünnepségei.

n. Kecskemét Bács-Kiskún megye székhelye lett.

o. Ma is még épülő külföldi nagyvállalat. Melyik ez és mit gyárt?

15 x 1 pont

Figyelem!

A III. fordulón 250 pont érhető el.

Beküldési határidő: 2012. március 5. az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it vagy az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it címre.

Kötelező, hogy a feleletlap első oldalán legyen feltüntetve a csapat neve, tagjainak neve és elérhetősége. Kérném a válaszokat word doc. formátumban beküldeni.

A vetélkedő anyaga megtalálható a www.lorantffy-zsuzsanna-egyesulet.ro honlapon is.

Jó munkát kívánunk!

 
joomla templateinternet security reviews

HirlevélFotógaléria

Kiállitás
Image Detail
University template joomla by internet security review