Kulturális tevékenységeink

PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 07 January 2014 12:08

II. Kulturális tevékenység

 

1.Hagyományápolás - hagyományteremtés

 

    • A marosvásárhelyi polgári bálok felújítása:

     • minden évben nagysikerű farsangzáró Zsuzsanna bál szervezése.

     • Nyáresti – bál az Anna-napi bálok hagyományának megteremtése (2010).

     • A magyar díszruha viselet felélesztése

      • Az Erdélyi Magyar Színjátszás 200 éves évfordulója tiszteletére rendbe hozattuk, felújíttattuk a német származású, első magyar tragika Kántorné Engelhardt Anna (1791-1854) sírját, a helyi Római-katolikus sírkertben. A sír gondozása, az alkalmankénti koszorúzás – megemlékezés megszervezése az Egyesület állandó jellegű feladata. A 2007-es év nyarán ismeretlen tettesek megrongálták a sírt, lelopva róla a Kántornét ábrázoló bronzplakettet, Izsák Márton neves szobrászművész alkotását, amit 2010-ben sikerült újra öntetni, a sírra helyezni és felszenteltetni.

    • Húsvéti ünnepkör szokásainak felújítása:

     • Ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk az európai és erdélyi húsvéti népszokásokról

     • A hagyományos tojás pingálást-írást újratanultuk és tanítottuk.

     • Az írott-tojás motívumokból és erdélyi locsoló versekből füzetet adtunk ki.

     • Minden év virágvasárnapján hímes tojás kiállítást rendezünk.

    • Régi hímzések, hímzés minták:

Tanulmányoztuk és újra alkalmaztuk Lorántffy Zsuzsanna Sárospatakon őrzött kézimunkáinak és Árva Bethlen Kata olthévizi úrasztali terítőjének mintáit, valamint népi varrottasok, kézimunkák, öltéstechnikáit.

 

 

    • Az Anyák napjának megünneplését méltó előadásokkal szorgalmaztuk.

    • A Mikulás és Angyal-járást, Betlehemezést, az Ó-év búcsúztatást, Vízkereszti szokások megtartását rangos rendezvényekkel segítjük elő.

 

2. Női kreativitás támogatása

 • Felkutatjuk és támogatjuk azokat, akik az önkifejezéssel próbálkozva, valami egyedit alkotnak. Munkáik bemutatásával, alkotókészségük értékelésével, további munkára bátorítjuk, ösztönözzük őket. Kerámia és porcelánfestő, textiles és szőnyegszövő, díszítő anyaggal kísérletező asszonytársaink bemutatkozására teremtünk így lehetőséget.

 • Évente egy-két alkalommal tartunk hivatásos képzőművészek vagy amatőrök munkáiból kiállítást:

1992 - Virágkiállítás a marosvásárhelyi Kultúrpalotában a XXXIII. Marosvásárhelyi Zenei Fesztivál köszöntésére.

1993 – Dr. Cseh Felícia: olajfestmények

1994 – Kézimunka – festett kerámia

1995 – Sajgó Ilona: gyapjú faliszőnyeg

1997 – Fantázia alkotócsoport: Suba Piroska, Simó Éva, Maruzsán Ibolya, Balázs Mária

1997 – Lelkes bábfigurák – a Habakuk bábkészítő csoport bemutatkozása (1997, 1999, 2001)

1997 – Simon Katalin: festett kerámia tárgyak

1998 – Színek: Suba Árkossy Piroska: akvarell – szárazvirág kép

1998 – Húsvéti írott – festett tojások (ez évvel kezdődően minden évben)

2000 – Magyar fejedelmek, királyok arcképcsarnoka Olasztelki Kósa Bálint: fametszetek

2000 – Csíki Margit Gyergyószentmiklós, textilművész: terrakotta kézi festésű edények, dísztárgyak és Fekete Pál Marosvásárhely: agyagszobrok

2001 – A Fürge ujjak kézimunka szaklap megjelenésének 45.évfordulója alkalmából Nagy Katalin és néhai Fülöp Ferencné kézimunka kiállítása.

2003 – A magyar díszruha a korabeli farsangi bálokon Gellért Márta, Szekeres Erzsébet Katalin és Szász Rózsa kiállítása

2004 – Vass Tamás grafikus emlékkiállítása

2005 – Kis karácsonyi előzetes – díszek, kézimunkák, Krizbai N. Katalin és az Egyesület tagjainak karácsonyfadíszei, kopogtatói, adventi koszorúi

2006 – Nagy Katalin: csipkekiállítás

2007 – Nagyanyáink öröksége Szekeres Erzsébet Katalin, Szász Rózsa írásos, szálánvarrott, székely gyász, kalocsai, úri hímzésű kézimunkái

2007 – A kézimunka becsülete Bikfalvi Gizella pointlasz munkák

2009 – Albert Olga akvarell, kazetták és üveg festészet, valamint Bács Annamária makramé kiállítása

2010 – Körtesi Izabella festett porcelán, valamint Szekeres Erzsébet Katalin úri hímzéses terítőinek,

és Nagy Katalin kézimunka mintáinak kiállítása

 

3. Bábjátszó csoport

Bartha Júlia vezetésével természetes hulladék anyagok (textil, bőr, fa) felhasználásával gyerekjátékok készültek, amelyeket kiállítottunk. A fogadtatás felülmúlta várakozásunkat. Úgy a gyerekek, mint a felnőttek körében hihetetlen elismerést aratott. A fokozott érdeklődés egy újabb munkacsoport, a Habakuk gyerekjáték és bábkészítő csoport létrejöttét eredményezte. Tagjai diákok voltak, akik a rongybábukat mozgásba hozták, maguk írta szöveggel megszólaltatták. Így indult a Habakuk amatőr bábjátszó csoport. Baróton a Tanulók Klubja által szervezett amatőr diák bábjátszók fesztiválján elnyerték a fesztivál különdíját, a csapatmunkáért és a szép- tiszta beszédért dicséretet kaptak. Eljutottak Budapestre, ahol a XVIII. kerület több iskolájában, óvodájában tartottak előadást.

A csoport korábbi tagjai ma már, mint tanító- vagy óvónők hasznosítják azt a tudást, tapasztalatot, amit nálunk szereztek.

2004-től a Habakuk csoport nagykorúsodott, ma már önálló civil szervezetként működik.

 

4. Rendezvények:

Közismert előadóművészek fellépésével, jeles közéleti személyiségek jelenlétében:

1992 - Névadó ünnepély

2000 - Az Egyesület fennállásának 10. évfordulója

2003 - Székházavató

2004 - Jókai Mór halálának 100 éves évfordulóján maratoni felolvasó

2005 - Az Egyesület fennállásának 15. évfordulója

2007 - Operett-est Kálmán Imre születésének 125. évfordulója alkalmából, azóta minden esztendőben a Magyar Operett Napja körül Operett est

2008 - Hamvas Béla: A bor filozófiája borkóstolóval egybekötött előadás

2008 - Wass Albert 25 órás maratoni felolvasó (minden esztendőben)

2009 - Kántorné-est

2009 - Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszonynak szentelt emlékünnepség

2010 - A Magyar Kultúra napja közösen az EMKE Maros megyei szervezetével

 

5. Műsoros estek:

1992 – Krónikás ének – vers és dal a szülőföldről

1992 - Ó évbúcsúztató, újév köszöntő politikai kabaré

1997 - Egy este Pesten a budapesti Korona Pódium c. előadása

1998 - Faragó Laura előadása

1999 - Dévai Nagy Kamilla előadása

2008 - Marosvásárhelyi napok a Marosvásárhely- Kecskemét Baráti Társasággal közösen, a kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Chorhidea vendégszereplésével: családi hangverseny: - Az aranytulipán, János Vitéz

2009 - Kerekes Tóth Erzsébet köszöntése a 80. születésnapja alkalmából

2010 - Marosvásárhelyi napok a Marosvásárhely- Kecskemét Baráti Társasággal közösen, a kecskeméti Ifjúsági Otthon és a Chorhidea vendégszereplésével: mesehangverseny: A békakirály, sanzon est: Szabad egy táncra?

 

6. Könyvbemutatók:

1995 - Lendvay Éva (Brassó) Árnyék a falon című kötete

2005 - Búzás László, (Csíkszereda) A szekuritáté karmai között önéletrajzi kötete

2006 - Dr. Székely András Bertalan (Budapest) Határhártyák című kötete és

- Ruda Gábor Muravidék Baráti Társaság tevékenysége

2007 - Bernád Ilona (Marosvásárhely) Élő népi gyógyászat kötete

 

7. Író-olvasó találkozók:

2001 - Füzesi Magda költő: Magyarság és kereszténység Kárpátalján, az ezredfordulón

2003 - Zubanics László történész: Rákóczi, a nagyságos fejedelem emlékezete a Beregvidéken

- Füzesi Magda Táncsics díjas költő, Kárpátalja: Ketten a kabátban című, gyermekvers kötet bemutatása.

 

8. Vetélkedők:

2007 – Kálmán Imre diákvetélkedő

2008 - A Reneszánsz évben - „Mátyás király és a kolozsvári bíró” óvodások mesemondó vetélkedője, „Ki mit tud Mátyás királyról” ifjúsági vetélkedő

2009 - Benedek Elek mesemondó vetélkedő.

 

9. Ismeretterjesztés

Ismertetők hangzottak el többek között az alábbi témákban:

 • Lorántffy Zsuzsanna

 • Híres magyar asszonyok a történelemben

 • 1848-as szabadságharc és 1848 asszonyalakjai

 • 1956-os szabadságharc

 • A Biblia asszonyalakjai

 • A Marosvásárhelyi Jótékony Nőegylet

 • Ünnepek, ünnepkörök: Húsvét, Karácsony, Farsang

 • Nagyanyáink öröksége: magyar díszruha, hímzések, gyöngyfűzés, tojásírás, festett bútorok stb.

 • Történelmi személyiségek: Árpádházi Szent Erzsébet, Szent István, II. Rákóczi Ferenc

 • Írók, költők emlékezete: Zelk Zoltán, Olosz Lajos

 • Művészet: Kántorné, Kálmán Imre, Az erdélyi magyar színjátszás kezdetei.

 

10. Honismeret

Évente honismereti tanulmányi kirándulásokat szervezünk:

 • Erdélyben: Torockószentgyörgy, Csiksomlyó, Gernyeszeg, Nyárádszereda, Székelykál, Segesvár, Parajd, Cseje, Farkaslaka, Szováta, Marosvécs, Görgényszentimre, Gyergyószentmiklós, Gyergyószárhegy, Gyergyócsomafalva, Ratosnya.

 • Magyarországon: Budapest, Szentendre, Visegrád, Esztergom, Sárospatak, Szeged, Ópusztaszer, Sülysáp.

Erdélyi körút szervezése a budapesti Zrinyi Ilona társaskör tagjainak.

Minden alkalommal a közös élmények maradandó emlékével, gazdagodva tértünk haza. Országhatárokon átnyúló barátságok szövődnek ilyenkor, ezek erősítik összetartozásunkat.

 

III. Kitüntetések

1. Egyesületünk kitüntetései:

 • 2004 – Jókai emléklap

 • 2006 – a Kárpátmedencei Irodalmi Társaságok Szövetsége KITASZ I. díj Esztergom (1997-től vagyunk a KITASZ tagja).

 • 2009 - a Magyar Tudományos Akadémia Művelődéstörténeti Bizottságának emlékérme, amit Kaposváron adott át Dr. Virágh Zoltán, az Egyesület több évtizedes kulturális, hagyományőrző és karitatív tevékenységéért.

 

2. Tagtársaink kitüntetései:

 • 1999 – Kerekes Tóth Erzsébet Magyar Kultúra Lovagja (Falvak Kultúrájáért Alapítvány)

 • 2000 – Szekeres Erzsébet és Bartha Júlia Lorántffy díj (Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület)

 • 2001 – Szász Rózsa dicsérő oklevél (Magyar Művelődési Társaság és a Magyar Művelődési Intézet)

 • 2004 – Kerekes Tóth Erzsébet Lorántffy díj

 • 2005 – Egyesület 15 éves évfordulója alkalmából - Lorántffy díj Szász Rózsa

 • Dicsérő oklevél: Bari Gabriella, Csáki Margit, Gellért Márta, Bartha Katalin, Enyedi Judit, Kászoni Ilona, Bartus Ilona, Fazakas Irma, Kovács Margit, Borsa Olga, Fekete Margit, Máthis Edit számára

 • 2010 – Szekeres Erzsébet Katalin EMKE díj (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Maros megyei szervezete)

 • 2010 – Kilyén Ilka Pro Cultura Hungarica és a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztje

 • 2010 - Kilyén Ilka Magyar Örökség díj.

 

Megszerveztük az Erdélyi magyar felekezeti és civil nőszervezetek első tanácskozását 1995 őszén. Meghívásunkra eljöttek Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós képviselői, elhatározták a szervezetek szövetségének megalakítását, az évenkénti találkozók szervezését. Utóbb csatlakozott Temesvár és Bukarest is. Így alakult meg az Erdélyi Magyar Nőszervezetek Szövetsége, amit 1998-ban Gyergyószentmiklósi központtal sikerült bejegyeztetnünk és információ áramoltató, kapcsolattartó feladatot lát el.

Jelen vagyunk nemzeti ünnepeink, történelmünk jeles évfordulói alkalmával szervezett megemlékezések, koszorúzásokon (Március 15, Október 6), bekapcsolódunk a lakosság összetartozását célzó rendezvények szervezésébe (Marosvásárhelyi napok, Bernády napok).

Munkánkkal városunk közművelődését kívánjuk szolgálni. A segítőkész jótékonyság önműködő gyakorlattá alakult körünkben, így próbálunk hasznára lenni közvetlen környezetünknek, népünknek és az utánunk következő nemzedéknek. Szerény munkánkkal igyekszünk méltóvá válni Lorántffy Zsuzsanna szellemiségéhez.

Vezéreljenek bennünket mindenkor, Széchy Mária Lorántffy Zsuzsannához intézett szavai: „Jöjj te, mi édes anyánk! Mutass nekünk jó példát! Légy a magyar asszonyok fényeskedő szövétneke mind az idők végeztéig!”

 

Kegyelettel emlékezünk elhunyt tagtársainkra Rédey Ilona, Gráma Anikó, Kiss Jolán és Gellért Erzsébetre, akik már eltávoztak örökre, de emlékük, kedves egyéniségük, emberi értékük ma is él közöttünk.

 

Köszönetet mondunk a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Filharmóna, a Népiegyüttes művészeinek, a Művészeti Egyetem, a Művészeti Líceum és a Művészeti iskola tanárainak, diákjainak, hogy rendezvényeinket színessé, érdekessé tették, rangját emelték.

 

 

2010 a Lorántffy Zsuzsanna Emlékév

születésének 410., halálának 350. évfordulója

 

 • Magyar Kultúra Napja

 • Lorántffy Zsuzsanna emléknap

 • Családi hétvége a Marosvásárhely – Kecskemét Baráti Társasággal együtt

 • Konferencia: Lorántffy Zsuzsanna, a nagy mecénás és a korabeli műveltség

 • Pályázat diákoknak: Az iskolák felettébb szükséges voltáról.

 

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségével közösen

2010. október 14-16

 

 • Civil fórum: Civil szerepek és partnerségek

 • Vitafórum: Önkormányzati kapcsolatok

 • Hivatásos

 
joomla templateinternet security reviews

HirlevélFotógaléria

Magyarnóta ...
Image Detail
University template joomla by internet security review